กติกาการเล่นเกมส์

โปรดอ่านให้ละเอียด
 • ในแต่ละเกมส์ คุณจะได้รับ 10 ชีวิต
 • หากคุณชนะจะได้รับเพียงหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งเกมส์
 • เราจะบันทึกเวลาการเล่นที่ดีที่สุดและอีเมล์ของคุณไว้
  เมื่อคุณใช้ครบ 10 ชีวิตในการเล่นเกมส์แล้ว
  หรือเมื่อคุณไปถึงปลายอุโมงค์ในเกมส์ก่อนแม้ว่าจะมีชีวิตเหลืออยู่ คุณจะไม่สามารถเล่นเกมส์ต่อได้ (ถือว่าเกมส์จบ) ให้คุณรอการติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ คือ ผู้ที่มีชีวิตรอดไปจนถึงปลายอุโมงค์และทำเวลาได้ที่สุดจากจำนวนผู้เล่นทั้งหมด
 • ผู้เล่นสามารถเล่นเกมส์ได้เพียงแค่เดือนละครั้ง
  ช่วงเวลาการเล่น ตั้งแต่วันที่ 10-20 ของเดือน และจะทราบผลผู้ชนะในวันที่ 21 ของเดือน (คุณจะได้รับการจ่ายเงินรางวัลหลังจากได้รับการติดต่อจากเรา)
 • หากคุณไม่เคารพกติกาการเล่นเกมส์ เช่น การลงโปรแกรมใหม่เมื่อคุณได้เล่นเกมส์จบไปแล้ว หรือการให้สิทธ์การลงโปรแกรมซ้ำกับผู้อื่นที่ไม่ได้ซื้อเกมส์ จะทำให้การบันทึก
  เวลาการเล่นที่ดีที่สุดของคุณถูกลบออกจากระบบของเราโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณคือผู้ชนะรางวัล เราจะติดต่อคุณทางอีเมล์และจ่ายเงินรางวัลให้คุณ
 • คุณสามารถตรวจสอบอันดับของผู้เล่นเกมส์และมูลค่าเงินรางวัลได้ตลอดเวลา